Pokud právě teď máte problém a dostali jste se až sem, udělali jste první krok na cestě, která vás čeká.
Druhým krokem je nebát se své problémy řešit.
Je důležité mít někoho, kdo vás na této cestě bude provázet.
Zahájení terapie může být prvním krokem k vašemu kvalitnějšímu a radostnějšímu životu.

S čím vám mohu pomoci:

Individuální, párová nebo rodinná terapie

Supervize

Ve své psychoterapeutické praxi považuji za nejdůležitější vytvářet vztahy postavené na vzájemné důvěře a úctě.

To vše v bezpečném prostoru, kde je mlčenlivost a etika práce naprostou samozřejmostí. V práci vždy vycházím z toho, že každý člověk je jedinečná bytost, pro kterou lze nalézt jedinečné řešení její životní situace.

Proto ode mě nečekejte návody a rady, které by byly obecné a univerzální. Mohu vám ale pomoci směřovat pohled na sebe sama a ty druhé tak, abyste se na své životní cestě cítili spokojeněji.