O mně

PhDr. Mgr. Petr Vácha, MBA
PhDr. Mgr. Petr Vácha, MBA
  • Narodil jsem se v roce 1967 v Příbrami
  • Studoval jsem na příbramském gymnáziu a magisterské vzdělání na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Studium jsem pak v Praze ukončil státní rigorózní zkouškou a získal titul doktor filosofie PhDr.
  • Absolvoval jsem pětiletý Sebezkušenostní výcvik ve skupinové dynamické psychoterapii SUR (Skála, Urban, Rubeš), pod Evropskou psychoterapeutickou asociací
  • Ministerstvo zdravotnictví ČR mi udělilo odborný zdravotnický titul adiktolog
  • Vystudoval jsem postgraduální vzdělání MBA v pomáhajících profesích v Liberci
  • Úspěšně jsem absolvoval supervizní výcvik České asociace pro supervizi Čis a stal se jejím akreditovaným supervizorem
  • Absolvoval jsem výcvik v neuro-lingvistickém programování, NLP v Praze
  • Vystudoval jsem výcvik v mediaci – Centrum dohody v Praze 

Další vzdělání a odborné aktivity:
Jsem členem Českého institutu pro supervizi a Asociace adiktologů ČR. Vystudoval jsem Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a obor Řízení neziskových organizací. Absolvoval jsem odborné kurzy v léčbě poruch příjmu potravy, patologickém hráčství a v rodinné terapii.

Praxe
Působil jsem jako psychoterapeut a adiktolog. Především pak v oblasti léčby závislých, jejich rodin a blízkých. Pracoval jsem s mnoha specifickými cílovými skupinami pacientů a klientů – matky s dětmi, jejich rodiny a partneři, mladiství a jejich rodiny, mladiství s poruchami chování, osoby s poruchou osobnosti, duální diagnózy, osoby v krizové životní situaci apod. Věnuji se soukromé praxi a supervizi. Jsem spoluautorem několika odborných publikací a aktivním přednášejícím pedagogem.